Pro zdraví a krásu – výhody Pilates

Mnoho lidí zaměňuje jógu a Pilates, jsou to však odlišné věci.

Pilates je pohybová technika, jenž klade velký důraz zejména na střed těla. Díky této metodě se rozvíjí pružnost, síla, svalová vytrvalost, koordinace, rovnováha a správný postoj těla. Pilates pracuje s principem propojení těla, mysli a ducha podobně jako u jógy, avšak vyžaduje intenzivnější „core“ trénink. 

Pilates efektivně přispívá k hubnutí, pohyblivosti kloubů, tvarování a elasticitě svalů. 

Pilates není jen zdravotní cvičení, ale těší velké řadě příznivců i mezi známými osobnostmi. Patří mezi ně slavná zpěvačka Madonna, hollywoodská herečka Jennifer Aniston, poker hráčka Celina Lin nebo fotbalista David Beckham.”

Principy Pilates

Seznamte se se základními zásadami korektního cvičení Pilates:

Dýchání

Správné dýchání je nezbytné při cvičení Pilates, jelikož se v těle cvičence zvyšuje příjem kyslíku a cirkulací putuje okysličená krev do každé části těla. A tudíž je správná inhalace a úplné vydechování klíčové.

Koncentrace

Intenzivní zaměření na jednotlivé cvičení je důležité jako samotný cvik. Koncentrace podporuje spojení mysli a těla. Lepší je cvičit pomaleji a přesně, než nesprávně či se špatným postojem.

Centrum těla

Ke kontrole těla se musí vycházet ze středu, díky pozornosti svalům středu těla, pomůžete ostatním svalům těla lepšímu fungování a efektivnějšímu rozvíjení. Středu trupu říkal Joseph Pilates „Power House“, ze kterého je všechna energie pro cvičení odvozena.

Kontrola

Všechny cviky se provádí s řádnou, bezpečnou a kontrolou svalů. Ve vědomém uvědomění řídíte každý pohyb a žádná část těla nezůstává bez pozornosti. Zpětná kontrola určuje meze, jenž by se neměli násilně překračovat.

Preciznost

K dosažená maximálního přínosu, je důležité vykonat cviky precizně. Důsledně napodobujte pohyby podle svého instruktora, je to důležitější, než dosažení více opakování cviků, avšak nedbale.

Plynulost

Sestavy se provádějí v jemné plynulosti. Laskavost, uvolněnost a pružnost jsou záměrně aplikovány pro každý cvik. Nepřetržitý, hladký a elegantní pohyb při přecházení z jedné pozice do další vám přináší sílu a vytrvalost.

Relaxace

Predominantní svaly zůstanou aktivní, pokud nebudou uvolněny, a proto je důležité zrelaxovat a protáhnout tyto napjaté svaly předtím, než se pokusíte posílit ty slabší. Rozpoznáním oblastí s nepříjemným napětím a relaxací těla před každým začátkem cvičení povede ke zdravému posilnění svalů, a stejně tak výrazně snižuje riziko poranění.

Vitalita

Vitalita je cílem a finálním výsledkem. Pilates není aerobním cvičením, přesto jsou některé z pokročilých kombinací kardiovaskulární, a proto se doporučuje doplňovat své pohybové aktivity o aerobní cvičení, jakým je například rychlá chůze, cyklistika nebo plavání.

Historie Pilates

Přestože mnozí vnímají Pilates za novodobé cvičení, pravdou je, že brzy oslaví sto let.

Fyzický fitness systém Pilates vyvinul Joseph Hubertus Pilates, který se narodil na konci 19. století v Německu. V dětství trpěl astmatem, rachitidou a revmatickými horečkami. Joseph byl okouzlen klasickým řeckým ideálem člověka, jenž žije v harmonii těla, mysli a ducha.

Na svém podlomeném zdraví tak s odhodlaností sobě vlastní tvrdě pracoval, až se z něj stal gymnasta, potápěč a lyžař. V roce 1912 žil Pilates v Anglii, kde pracoval jako cirkusový umělec, boxer a instruktor sebeobrany.

Během 1. světové války byl držen s dalšími Němci v internačním táboře na britském Isle of Man, kde svoji metodu po čtyři roky a učil ji ostatní. Ke konci války pracoval v nemocnici, kde začal experimentovat a přidělávat pružiny k nemocničním lůžkům.

Tím Joseph doplnil svoji techniku o řadu přístrojů, které nazýval aparáty, z nichž každý byl navržen tak, aby pomohl procesům posilování, protahování a narovnání těla. Cvičením na podložkách se zas zvyšuje pevnost středu těla (core).

Ve 20. letech emigroval Pilates se svojí manželkou Clarou do USA a v New Yorku společně vyvinuli a učili metodu ve svém studiu. To se stalo brzy velice populárním, obzvláště mezi tanečníky. Původně tvořilo klientelu ze 60% muži. Z Josepha se stal v Americe Joe a jeho pohybová technika nabírala na oblíbenosti i za metropolí.

Především se naučte správně dýchat.“ – Joseph Pilates

Vývoj Pilates

Joe pokračoval v trénování své revoluční metody až do své smrti v roce 1967, studio zůstalo v provozu pod vedením Clary. Někteří ze studentů se rozhodli otevřít svá vlastní studia, Ron Fletcher tak učinil v Los Angeles a Pilates se brzy stalo hitem Hollywoodu. Své oblibě se nyní těší dokonce i mezi olympijskými sportovci.

Reformer stroje

Nejslavnější z Pilates přístrojů se nazýval původně Univerzální reformer, dále Joseph navrhl stroje Cadillac, Židle Wunda, Vysoké „elektrické“ křeslo či Napravovač páteře.

Cvičení Pilates na stroji reformer je až 5 krát účinnější, než cvičení na podložce, kde se nepracuje se žádným či jen velmi lehkým odporem. Autor metody vymyslel kolem 550 různých cviků, díky nimž procvičíte kromě středu těla, také ruce a nohy, důkladněji. Díky rezistenci reformeru získáte výsledky z vašeho cvičení podstatně rychleji. 

Tak co, máte chuť vyrazit do fitka na lekci Pilates?