Exekutor udělil hokejovému svazu astronomickou pokutu přes 5 milionů

Foto: porting-team.ru

Český hokejový svaz dostal další, nemalou pokutu za nedodržování nařízeného předběžného opatření. Pokutu svazu udělil soudní exekutor a její výše rozhodně není nijak malá. Právě naopak. Výše pokuty je stanovena na 5,2 milionu korun. Jde tak o výsledek sporu, který se táhne už zhruba rok a ve kterém je, svaz viněn z porušení předběžného opatření kde se požadovalo odložení startu soutěže.

Co hokejový svaz udělal?

Spor a problém se týká naší nejvyšší juniorské soutěže, ze které byly vyřazeny kluby Přerov, Vsetín a Havířov. Důvodem jejich vyřazení byla v podstatě náhlá a také celkem překvapivá změna pravidel ze strany svazu, který požadoval, aby měli účastníci hokejové juniorské soutěže statut akademie. Jinak nebudou moci hrát. Podle dotčených klubů to byla nová podmínka, která nedávala smysl a přišla doslova z čista jasna.

Kluby se proto rozhodli bránit a podali na hokejový svaz žalobu k soudu. Bylo jim vyhověno v žádosti o předběžné opatření. To spočívalo v tom, že se musí odložit start juniorské soutěže. Na to svaz reagoval tím, že narychlo vytvořil soutěž úplně novou, která se nakonec odehrála. Že v ní byly stejné kluby a stejné rozlosování jako v juniorské lize, to nemusíme připomínat.

Další pokuta

Od chvíle, co hokejový svaz porušil, nebo lépe řečeno obcházel nařízení soudu, se dotčené kluby obrátily na exekuční soud. A ten jim vyhověl a pověřený soudní exekutor začal konat a dávat svazu pokuty. Ty se začínaly postupně kupit a aktuální výše už dosahuje částky 5,2 milionu korun.

Tím ale celý spor nekončí. Svaz nyní požaduje zastavení jednotlivých exekucí, tedy jednoduše řečeno zrušení veškerých pokut, které mu byly uděleny. Toto se nyní bude muset projednat a potom bude jasné, zda svaz bude muset přes 5,2 milionu korun zaplatit, nebo budou pokuty sníženy, či dojde k tomu, že budou zcela zrušeny.

Foto: porting-team.ru