Bojujte cvičením proti příznakům deprese. Vědci prokázali, že fyzická aktivita eliminuje psychické problémy

Zdroj fotografie: Freepik.com

Nový vědecký výzkum v oblasti zdraví přinesl nové poznatky. Cvičení a fyzická aktivita velmi příznivě napomáhají při zmírnění příznaků deprese.

Podle výzkumu Světové zdravotnické organizace vysvitlo, že deprese je v dnešní době čtvrtým nejzávažnějším zdravotním problémem a podle odhadů postihuje až 10 procent lidské populace. Počet lidí s diagnostikovanou depresí však stále roste. Pozitivní částí tohoto výzkumu je ale fakt, že cvičení a fyzické aktivity tomu podobné zmírňují příznaky i celkový dopad deprese na lidi.

Pojem deprese

U tohoto onemocnění je velmi těžké vyjádřit o co přesně se jedná. Může za to skutečnost, že deprese působí na každého člověka jinak, a každý člověk se s nimi rovněž vyrovnává jiným způsobem. Deprese se ale nejčastěji používají k označení malátnosti, velmi smutné a truchlivé nálady nezávisle na příčinách a okolnostech a k označení chmurných myšlenek, které často člověka trpícího tímto onemocněním distancují od osob kolem sebe. Mnoho lidí tyto stavy dohání až ke snaze vzít si vlastní život.

Zdroj fotografie: Freepik.com

Jednou z příčin vzniku deprese u lidí může být také velký nedostatek pohybu. Pohyb totiž, ačkoliv se to nezdá, nás nabíjí pozitivní energií a řádně okysličuje tělo, díky čemuž se pak člověk cítí daleko zdravější a silnější. Pohyb také přispívá k správné obratnosti člověka, velmi kladně ale působí i na lidskou kreativitu, paměť a celkovou náladu. Proto když člověk vytváří fyzickou zátěž ať už cvičením, během nebo jakýmkoliv pohybem, dopadá to také ve velké míře i na jeho psychický stav.

Pohyb a deprese

Nejnovější výzkum v oblasti depresí, který vedl vědecký pracovník Brett Gordon, prokázal velmi pozitivní účinky pohybu na depresivní chování lidí. Jako nejvíce příznivé pohybové aktivity se ukázaly běh, jóga, procházky v lese, a dokonce silové cvičení. Celého výzkumu se účastnilo téměř 2000 lidí a na základě jejich pozorování vysvitlo výrazné snížení depresivních příznaků na základě pohybu. Tyto výsledky byly zaznamenány u většiny sledovaných bez ohledu na věk, pohlaví či konkrétní zdravotní stav.

Zdroj fotografie: Freepik.com

Největší pozitivní změny byly pozorovány u dospělých lidí s velmi pokročilými depresivními stavy, což pouze utvrdilo vědce v přesvědčení, že pohyb příznivě působí nejen na naši fyzickou a kondiční stránku, ale také na náš psychický stav jako takový. Mezi základní výhody pravidelného pohybu vědci uvádí především:

  • zlepšení celkové sebeúcty a pohledu na sebe sama
  • zlepšení kvality spánku
  • zlepšení veškerých kognitivních funkcí
  • zmírnění pocitů úzkosti a depresivních stavů

Odborníci tedy doporučují zařazení pohybu do svých běžných denních aktivit a zlepšit tak nejen svůj fyzický, ale i psychický stav.

Zdroj: Harvard, WHO