Česká onkologická společnost podporuje informované rozhodnutí pacienta

S diagnózou karcinomu prostaty odchází od lékaře v České republice každý rok kolem 8 000 mužů — skoro třikrát více než na začátku milénia. Vedle nemelanomových kožních nádorů se tedy jedná o nejčastěji se vyskytující zhoubný nádor v mužské populaci.

                   

Důvody, proč incidence karcinomu prostaty takto razantně stoupla, mohou být dva:

  1. Stárnoucí populace, a tím pádem i více jedinců v ohrožené věkové skupině
  2. a rostoucí praxe rutinních preventivních kontrol hladiny PSA u mužů starších 50 let.

Právě díky testům PSA se v poslední době daří stále častěji odhalovat i klinicky dosud němá, časná stádia rakoviny prostaty. A jak známo, čím dříve je onemocnění diagnostikováno, tím větší je i šance na úplné vyléčení. V případě léčby protonovou radioterapií tyto šance dosahují až 97 % a navíc s minimálním rizikem vzniku impotence a inkontinence, což jsou běžné projevy nežádoucích účinků jiných druhů léčby.

Přijít včas má smysl

Navzdory velkému pokroku v oblasti onkologické prevence je stále mnoho mužů, kteří zanedbávají prevenci a návštěvu lékaře odkládají, i když již mají potíže a onemocnění se tak často podaří zachytit až ve vysokém, na léčbu mnohem náročnějším, stádiu. Jen v roce 2020 bylo z celkového počtu diagnostikovaných karcinomů prostaty přes 20 % ve stadiu III a IV.

Doporučené léčebné postupy

Léčba karcinomu prostaty je komplexní proces, který se neustále vyvíjí a inovuje s ohledem na nové poznatky současné medicíny a nejnovější technologie. Aktuální doporučené léčebné postupy pro jednotlivá stádia rakoviny prostaty (ale i pro ostatní onkologická onemocnění) stanovuje Česká onkologická společnost, v případě novotvarů prostaty ve spolupráci s Českou urologickou společností, v dokumentu zvaném Modrá kniha.

Mimo jiné je zde jasně zmíněno, že by se mělo ohledně zvolené metody léčby respektovat informované rozhodnutí pacienta. To znamená, že by měl být každý pacient vždy obeznámen nejen se všemi možnostmi léčby, ale i s jejich možnými nežádoucími účinky a dopadem na každodenní život.

Jednou z uznávaných léčebných možností, o níž ale bohužel stále řada pacientů neví, je právě protonové ozařování, které je u léčby rakoviny prostaty velkým přínosem. Je totiž ze všech dostupných léčebných metod nejšetrnější, s minimálním dopadem na pacientův běžný život a minimálními nežádoucími účinky, ale zároveň s vysokou účinností. Protonovou léčbu hradí zdravotní pojišťovny, a je tedy dostupná všem pacientům v České republice.

Diskuze Vstoupit do diskuze
74 lidí právě čte
Autor článku

Marek Motyčák

Zobrazit další články