Ženy mají složitější mozek, a tak potřebují více hodin spánku. Kolik je tedy doporučeno?

Potřebují muži i ženy stejně počet hodin spánku, nebo se jejich potřeby liší? Roli tu hraje nejen složitost mozku, ale také pracovní povinnosti doma i v práci.

Ženy potřebují více hodin spánku než muži.

Kvalita i kvantita spánku jsou důležité pro celkové fungování našeho těla. Pokud nespíte dostatečný počet hodin a osvěžujícím spánkem, potom se můžete vystavovat různým zdravotním rizikům a nepříjemnostem. A vědci navíc nyní přišli s překvapujícím zjištěním a to, že tradičně doporučovaných osm hodin nemusí být pro ženy dostatečnými. Ženy totiž během dne musí zvládnout mnohem více práce než muži, a proto potřebují i delší dobu spánku, aby nebyly vyčerpané.

 

Zdravotní rizika nedostatku spánku

Je samozřejmě, že když nebudete dostatečně vyspalí, budete podráždění, unavení, nesoustředění, apod. Důsledkem špatného spánku, ale mohou i onemocnění závažnějšího charakteru, než je taková náladovost. Jedná se například o:

  • obezitu
  • vysoký krevní tlak
  • nízkou hladinu správného cholesterolu
  • cukrovku
  • zvýšené riziko nádorových onemocnění – rakovina prsu u žen, rakovina prostaty u mužů
  • lymfom střeva
  • Parkinsonovu chorobu
  • Alzheimerova choroba

 

Více hodin spánku pro ženy

Ženský mozek je funkčně mnohem složitější než ten mužský. Ženy jsou obecně vystaveny větší míře stresu a práce, protože kromě svého zaměstnání potom musí zvládat ještě domácnost. Muži se mohou více soustředit na svou práci a po příchodu domů z ní jednoduše „vypnout“. Díky tomu je nekvalitní spánek neovlivní tolik jako ženy. Aby se ženy dokázaly vypořádat se všemi povinnostmi, které zahrnují nejen jejich povolání, ale také domácí práce a děti, potřebují mnohem více energie. Výsledkem je jejich větší vyčerpanost, která si vyžaduje větší počet hodin kvalitního spánku. Vědci proto přišli s tím, že ženy by měly spát denně alespoň 8,5 hodiny. Ačkoliv se to může zdát jako mnoho, zvlášť k nutnostem vykonat výše zmíněné úkoly, jde vždycky jenom o váš hodnotový žebříček. Pokud na první místo postavíte své zdraví, potom včasný odchod do postele nebude nemožností.

Zkuste projednou včasný odchod do postele.