Základní pravidla při skladování léků doma. Toto mějte vždy na paměti

Zdroj fotografie: iStock

Na trhu je dnes velké množství léků všech druhů a na různé zdravotní potíže. Mnohé ale mají specifické nároky na skladování, a proto vám přinášíme základní rady a tipy, jak léky skladovat.

Mnohdy se může stát, že některé léky nemají kýžený účinek na lidský organismus nebo nemusí zabírat a řešit tak aktuální problém, kvůli kterému byly zakoupeny. Někdy se ale stává, že důvodem, proč jednotlivé druhy léků mohou ztrácet svou účinnost je jejich nesprávné skladování. Kde a za jakých podmínek bychom tedy měli své léky ukládat?

Správné umístění

Nejdůležitějším a nejzákladnějším krokem při skladování léků je řádné přečtení příbalového letáku. Tam je ve většině případů přesně uvedeno kde, a za jakých podmínek by mělo bát dané léčivo uskladněno. Nejčastěji by toto umístění mělo být někde na tmavém místě, kam nedosahují přímé sluneční paprsky. Ty totiž mohou způsobit nepříznivé chemické reakce léků, které sice nejsou okem viditelné, ale značně mohou ovlivnit charakter léku.

Zdroj fotografie: iStock

Léky by dále měly být vždy uloženy mimo dosah dětí, především pokud máte děti malé a zvědavé. Ideální možností je tedy uložení do uzamykatelných skříněk nebo do vrchních neprosvětlených polic. Mezi málo vhodná místa k uložení léků patří například koupelna, kde je zvýšená vlhkost nebo kuchyně, ve které často dochází ke změně teplot a vlhkosti.

Teplota vzduchu je také důležitá

Mezi další faktory, které ovlivňují správné umístění léků patří také teplota vzduchu v místnosti. I tento údaj se běžně nachází v příbalovém letáku, především jedná-li se o léky se specifickými nároky na teplotu, jako například nitroglycerin. Existují léky, které přímo vyžadují chladnější teplotu vzduchu, jejich uložení je tedy ideální například v lednici. I zde však platí pravidlo, aby byly léky co nejdále dosahu dětí.

Důležité při skladování a užívání léků je také jejich správné zabezpečení uzávěrem, pokud jde o sirupy nebo léky v ampulkách. Dále by léky nikdy neměly přijít do styku s vodou, nebo jinou tekutinou a neměly by být vystavovány žádnému tepelnému ani jinému záření. Léky se taktéž musí užívat dle pokynů lékaře nebo lékárníka, případně podle návodu v příbalovém letáku. Při jakémkoliv nedodržení pokynů správného užívání nebo skladování léků totiž může dojít k nežádoucím negativním účinkům na lidský organismus, nebo dokonce k otravě.